C:\งานบริหารทั่วไป\ประชาสัมพันธ์ 57\รูปภาพต่าง ๆ\ประชุมปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 3 19 ก.ย. 57\DSC_0267.JPG

การประชุมปรึกษาหารือภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 3/2557

19/10/2016 admin 0

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ …(อ่านต่อคลิ๊ก)

C:\งานบริหารทั่วไป\ประชาสัมพันธ์ 57\รูปภาพต่าง ๆ\ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา 4 ก.ย. 57\DSC_0001.JPG

การประชุมคณะทำงานการปฏิรูปการศึกษา(ชุดเล็ก)

19/10/2016 admin 0

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้มีการประชุมคณะทำงานการปฏิรูปการศึกษา(ชุดเล็ก) โดยมีนายไพรัช …(อ่านต่อคลิ๊ก)

C:\งานบริหารทั่วไป\ประชาสัมพันธ์ 57\รูปภาพต่าง ๆ\ปฎิรูป 27 ส.ค. 57\DSC_0024.JPG

การประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางปฏิรูปการศึกษาและแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 1

19/10/2016 admin 0

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 น. ณ ห้องช้างกระ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด นายไพรัช ใหม่ชมภู …(อ่านต่อคลิ๊ก)

C:\งานบริหารทั่วไป\ประชาสัมพันธ์ 57\รูปภาพต่าง ๆ\งานแกบ ปฏิรูปเชียงใหม่ 17 ก.ย. 57\DSC_0363.JPG

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังพลเมือง” ให้เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งสุขภาวะ

19/10/2016 admin 0

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 15.00 น. นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมมอบเกียรติบัตร แก่ชุมชนต้นแบบ …(อ่านต่อคลิ๊ก)

E:\งานบริหารทั่วไป\ประชาสัมพันธ์ 57\รูปภาพต่าง ๆ\เยาวชนประชาชน\DSC_0026.JPG

โครงการการเตรียมความพร้อมสู่การจัดตั้งศูนย์เยาวชนประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

19/10/2016 admin 0

นายไพรัช ใหม่ชมภู ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้เดินทางเป็นประธานในโครงการการเตรียมความพร้อมสู่การจัดตั้งศูนย์เยาวชนประชาชนฯ ในวันที่ 9 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 …(อ่านต่อคลิ๊ก)

C:\งานบริหารทั่วไป\ประชาสัมพันธ์ 57\รูปภาพต่าง ๆ\ปฏิรูปการศึกษา 18 ก.ค. 57\DSC_0066.JPG

กิจกรรมค้นหาคำตอบของปัญหาการศึกษาไทย กิจกรรม กขคง สัญจรที่นี่มีคำตอบ การศึกษาล้านนาสไตล์เส้นทางการเป็นจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อชาวเชียงใหม่ทุกคน

19/10/2016 admin 0

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมค้นหาคำตอบของปัญหาการศึกษาไทย กิจกรรม กขคง สัญจรที่นี่มีคำตอบ การศึกษาล้านนาสไตล์เส้นทางการเป็นจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อชาวเชียงใหม่ทุกคน ในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 …(อ่านต่อคลิ๊ก)

1 10 11 12