ปณิธาน

หลักเกณฑ์และแบบคำขอกองทุน 10 
 บาทรวมรูปงาน ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ พื้นที่นวัตกรรม ปี 2562open01


open01

ประมวลผลข่าวการปฏิรูป1

'งานปฏิรูป7-8

ข่าวปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่

50248171_300669557317494_847629048749228032_o

ขอขอบคุณวิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

15/01/2019 0

ขอขอบคุณวิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ที่ร่วมประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การรับบริจาคกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่(กองทุน 10 บาท) พร้อมทั้งให้โอกาสภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้เข้าพบปะชี้แจงรายละเอียดกองทุนให้กับกับเรียนนักศึกษารวมถึงสื่อมวลชนได้เข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนในวันนี้ (วันที่ 15 มกราคม 2562) 🙏ขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่🙏

50160214_300316244019492_8746231660242010112_o

ขอขอบคุณวิทยาลัยพายัพเทคโนโลยี และบริหารธุรกิจ

15/01/2019 0

ขอขอบคุณวิทยาลัยพายัพเทคโนโลยี และบริหารธุรกิจ ที่ร่วมประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การรับบริจาคกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่(กองทุน 10 บาท) พร้อมทั้งให้โอกาสภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้เข้าพบปะชี้แจงรายละเอียดกองทุนให้กับกับเรียนนักศึกษาได้เข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนในวันนี้ (วันที่ 14 มกราคม 2562) 🙏ขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่🙏

49729257_2211031352442854_1347535732738097152_o
49795481_296685521049231_171810352676208640_o

นายไพรัช ใหม่ชมภู รองประธานกรรมการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ออกพื้นที่รณรงค์และประชาสัมพันธ์การรับบริจาคเงินเข้ากองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (กองทุน 10 บาท) ในงานประชุมผู้ปกครองโรงเรียนแม่วินสามัคคี ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

07/01/2019 0

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 นายไพรัช ใหม่ชมภู รองประธานกรรมการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ออกพื้นที่รณรงค์และประชาสัมพันธ์การรับบริจาคเงินเข้ากองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (กองทุน 10 บาท) ในงานประชุมผู้ปกครองโรงเรียนแม่วินสามัคคี …(อ่านต่อคลิ๊ก)

49351456_2206969922848997_5784307060552237056_o

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีเปิดศูนย์รับบริจาคกองทุนฯ

07/01/2019 0

______องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้จัดทำโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ 2 ประจำปี …(อ่านต่อคลิ๊ก)

%e0%b8%ad-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2_190107_0035

ออกพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท) ระดับอำเภอ

07/01/2019 0

____นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (เลขานุการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา) พร้อมด้วยคณะผู้แทนภาคีเชียง ใหม่ เพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้ออกพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : …(อ่านต่อคลิ๊ก)

46491779_278577276193389_2689185960121335808_o

ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ประชุมปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

22/11/2018 0

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ประชุมปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ประกาศให้เชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่อง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

46482386_2179731148906208_7251430806118203392_n
46488395_2179294802283176_7752061282290761728_n

นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและกล่าวรายงานความก้าวหน้ากองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ(กองทุน 10 บาท) แก่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

19/11/2018 0

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและกล่าวรายงานความก้าวหน้ากองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ(กองทุน …(อ่านต่อคลิ๊ก)

46310484_275719776479139_905659597425999872_o

คณะทำงานด้านการจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ประชุมปรึกษาหารือรูปแบบการจัดงาน และร่างกำหนดการงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 4

14/11/2018 0

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 คณะทำงานด้านการจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ประชุมปรึกษาหารือรูปแบบการจัดงาน และร่างกำหนดการงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 4 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่” ณ สำนักงานบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา

YoutubeYOUTUBEหมวดข่าว

รายชื่อผู้บริจาคกองทุน 10 บาท


'งานปฏิรูป7-8

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเชียงใหม่ สสค. สำนักการศึกษาฯ อบจ.เชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ เสื้อ

ปฏิทิน

March 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031