54515482_2250969618449027_4671876772445290496_o

ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพิจารณาคำขอ ดูสภาพจริง สัมภาษณ์ และประเมินผู้ขอรับทุน (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ประเภท ทุนสายอาชีพ ใน อำเภอดอยหล่อ

22/03/2019 admin 0

____วันที่ 20 มีนาคม 2562 ____คณะอนุกรรมการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา นำโดย นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (เลขานุการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพิจารณาคำขอ ดูสภาพจริง …(อ่านต่อคลิ๊ก)

54432250_2250965065116149_884365669263474688_o

ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพิจารณาคำขอ ดูสภาพจริง สัมภาษณ์ และประเมินผู้ขอรับทุน (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ประเภท ทุนสายสามัญ ใน อำเภสันทราย

22/03/2019 admin 0

____วันที่ 20 มีนาคม 2562 ____คณะอนุกรรมการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพิจารณาคำขอ ดูสภาพจริง สัมภาษณ์ และประเมินผู้ขอรับทุน (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน …(อ่านต่อคลิ๊ก)

54348288_2250960041783318_4071568003777429504_o

ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพิจารณาคำขอ ดูสภาพจริง สัมภาษณ์ และประเมินผู้ขอรับทุน (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ประเภท ทุนสายสามัญ ใน อำเภอพร้าว

22/03/2019 admin 0

____วันที่ 20 มีนาคม 2562 ____คณะอนุกรรมการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพิจารณาคำขอ ดูสภาพจริง สัมภาษณ์ และประเมินผู้ขอรับทุน (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน …(อ่านต่อคลิ๊ก)

54729083_2250507975161858_7167269358584987648_n

ลงพื้นที่เพื่อประเมินผู้ขอรับทุน ประเภท ทุนสายอาชีพ ในอำเภอแม่แจ่ม

22/03/2019 admin 0

____วันที่ 19 มีนาคม 2562 คณะอนุกรรมการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา นำโดยนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (เลขานุการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา) ได้ลงพื้นที่เพื่อประเมินผู้ขอรับทุน ประเภท ทุนสายอาชีพ …(อ่านต่อคลิ๊ก)

54277795_2249930811886241_1198566059091689472_n

ลงพื้นที่เพื่อประเมินผู้ขอรับทุน ประเภท ทุนสายอาชีพ ในอำเภอดอยเต่า อำเภอฮอด อำเภออมก๋อย

22/03/2019 admin 0

____วันที่ 18 มีนาคม 2562 คณะอนุกรรมการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา นำโดยนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (เลขานุการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา) ได้ลงพื้นที่เพื่อประเมินผู้ขอรับทุน ประเภท ทุนสายอาชีพ …(อ่านต่อคลิ๊ก)

54230739_2273070752906831_133229048003297280_n

สรุป กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

22/03/2019 admin 0

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ขอรายงานความคืบหน้า กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมียอดบริจาคทั้งสิน 3,121,554.66 …(อ่านต่อคลิ๊ก)

53604370_2244263595786296_3960592439760125952_n

การประชุมปรึกษาหารือการประเมินสภาพจริงของผู้รับทุน (กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

22/03/2019 admin 0

____วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ____สำนักงานเลขานุการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา …(อ่านต่อคลิ๊ก)

52740058_2239928429553146_8725954561291845632_n

รประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาการดำเนินงานโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัด ณ. โรงแรมแทนเจอรีนวิลล์ อำเภอฝาง

22/03/2019 admin 0

____วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณโรงแรมแทนเจอรีนวิลล์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ____สำนักเลขานุการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาการดำเนินงานโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดควมเหลื่อมล้ำ: กองทุน10 บาท) …(อ่านต่อคลิ๊ก)

52712777_2239059646306691_7500849078939418624_n

การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาการดำเนินงานโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ.โรงแรมคุ้มภูคำอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

22/03/2019 admin 0

____วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณโรงแรมคุ้มภูคำอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ____สำนักเลขานุการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาการดำเนินงานโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดควมเหลื่อมล้ำ: กองทุน10 บาท) โดยมีนายไพรัช …(อ่านต่อคลิ๊ก)

50248171_300669557317494_847629048749228032_o

ขอขอบคุณวิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

15/01/2019 admin 0

ขอขอบคุณวิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ที่ร่วมประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การรับบริจาคกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่(กองทุน 10 บาท) พร้อมทั้งให้โอกาสภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้เข้าพบปะชี้แจงรายละเอียดกองทุนให้กับกับเรียนนักศึกษารวมถึงสื่อมวลชนได้เข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนในวันนี้ (วันที่ 15 มกราคม 2562) 🙏ขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่🙏

1 2 3 4 12