15122883_1822159527997958_8326840675469749277_o

การตรวจเยี่ยม และติดตามนโยบายเร่งรัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

22/11/2016 admin 0

นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายวิชาญ จองรัตนวนิช ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยม และติดตามนโยบายเร่งรัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ …(อ่านต่อคลิ๊ก)

15027729_1347896758554804_7236796991074035417_n

การประชุมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพระดับจังหวัด ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.),ม.มหิดล และม.ธุรกิตบัณฑิต

15/11/2016 admin 0

วันที่15 พ.ย. 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกอบจ.เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมเป็นประธานในการประชุมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพระดับจังหวัด ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.),ม.มหิดล และม.ธุรกิตบัณฑิต …(อ่านต่อคลิ๊ก)

14962595_1341691102508703_3379386129838314177_n

การอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา (ในระดับผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง) ในหัวข้อการศึกษาทางเลือก

09/11/2016 admin 0

นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมในกิจกรรมการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา (ในระดับผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง) ในหัวข้อการศึกษาทางเลือก ใน วันที่ 9 พ.ย.59 ณ …(อ่านต่อคลิ๊ก)

14980641_10153939263635598_3954489585494841560_n

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รับรางวัลจากสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2559

09/11/2016 admin 0

ทีมงาน สสค.ขอแสดงความยินดีกับนายไพรัช ใหม่ชมพู รองนายกองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะที่ “อบจ.เชียงใหม่” ได้รับรางวัลจากสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2559 จากการส่ง”นวัตกรรมการศึกษา” ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของ “ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา” ตั้งแต่ปี …(อ่านต่อคลิ๊ก)

14925422_1337059049638575_5739433489912361262_n

การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานที่นำไปสู่เส้นทางอาชีพบนฐานวทน.(STI Career Academy)(สวมน.-อบจ.เชียงใหม่) ครั้งที่2

09/11/2016 admin 0

นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานที่นำไปสู่เส้นทางอาชีพบนฐานวทน.(STI Career Academy)(สวมน.-อบจ.เชียงใหม่) ครั้งที่2 วันที่ 4 พฤศจิกายน2559 ณ ห้องประชุมชั้น4 …(อ่านต่อคลิ๊ก)

01

การประชุมโครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีสัมมาชีพ

09/11/2016 admin 0

นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีสัมมาชีพ โดยอบรมสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง …(อ่านต่อคลิ๊ก)

https://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/t31.0-8/14543778_1797222527158325_5901585479390854474_o.jpg

การอบรมและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กับ มหาวิทยาลัยเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 9

20/10/2016 admin 0

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กับ มหาวิทยาลัยเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 9 ณ ห้องรอยัลออคิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ …(อ่านต่อคลิ๊ก)

https://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/t31.0-8/14444635_1793496877530890_559246726755179006_o.jpg

วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559

20/10/2016 admin 0

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ ห้องพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ …(อ่านต่อคลิ๊ก)

https://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/t31.0-8/14305319_1790260507854527_8732412524244247517_o.jpg

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือเครือข่ายภาคนักเรียน (เพื่อนช่วยเพื่อน) ประจำปี 2559

20/10/2016 admin 0

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือเครือข่ายภาคนักเรียน (เพื่อนช่วยเพื่อน) ประจำปี 2559 ณ โรงแรมแทนเจอรีน วิลล์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 …(อ่านต่อคลิ๊ก)

https://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13886391_1251978678146613_5190601842643056868_n.jpg?oh=1b212fa313299b102fe7a7aa66425d6a&oe=58A7CB51

การอบรมสัมมนาการศึกษาและเผยแพร่ผลงานการศึกษาต่อของนักเรียน โรงเรียนในสังกัดอบจ.เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

20/10/2016 admin 0

นายอินทร์ศร พรหมมินทร์ รองปลัดฯ ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรมสัมมนาการศึกษาและเผยแพร่ผลงานการศึกษาต่อของนักเรียน โรงเรียนในสังกัดอบจ.เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 กิจกรรมในครั้งนี้เป็นความตั้งใจหนึ่งที่อยากให้โอกาสทางการศึกษากับนักเรียนมีโอกาสเรียนต่อในระดับปริญญาตรี เป็นการเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงานเพื่อการมีสัมมาชีพ โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ถึงปัจจุบัน …(อ่านต่อคลิ๊ก)

1 4 5 6 7 8 12