13717428_1769356709944907_4091904437584376092_o

การประชุมปฎิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวันด้วยหนังสือและการอ่าน เพื่อหนุนเสริมแผนยุทธศาสตร์การปฎิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

20/10/2016 admin 0

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้่าร่วมประชุม ในการประชุมปฎิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวันด้วยหนังสือและการอ่าน เพื่อหนุนเสริมแผนยุทธศาสตร์การปฎิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องลานนาไท …(อ่านต่อคลิ๊ก)

D:\รูปภาพสำนักฯ\2559\ปีงบประมาณ 2559\งานพี่ปุ๊\พานศ.จีนไปทัศนศึกษา 12-16 ส.ค. 59\ชุด 2\DSC_0489.JPG

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กับ มหาวิทยาลัยเฉิงตู รุ่นที่ 9

19/10/2016 admin 0

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กับ มหาวิทยาลัยเฉิงตู รุ่นที่ 9 ซึ่งมีจำนวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 120 …(อ่านต่อคลิ๊ก)

D:\รูปภาพสำนักฯ\2559\ปีงบประมาณ 2559\งานปฏิรูป\ลงพื้นที่ อ.กัลยาฯ 13 14 ก.ค. 59\DSC_0656.JPG

เยี่ยมชมโรงเรียนที่เข้าร่วมการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ระยะ 4 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่(พ.ศ. 2559-2562)ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา

19/10/2016 admin 0

สำนักงานเลขานุการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนที่เข้าร่วมการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ระยะ 4 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่(พ.ศ. 2559-2562)ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13 – 14 …(อ่านต่อคลิ๊ก)

G:\รูปภาพสำนักฯ\2559\ปีงบประมาณ 2559\งานปฏิรูป\อบรมสัมมนา 24 มิ.ย. 59 รร.เชียงใหม่แกรนด์วิว\DSC_0108.JPG

การอบรมสัมมนาผู้บริหารหน่วยงานและสถานศึกษาที่เข้าร่วมปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่2/2559 ภายใต้โครงการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่

19/10/2016 admin 0

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมสัมมนาผู้บริหารหน่วยงานและสถานศึกษาที่เข้าร่วมปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่2/2559 ภายใต้โครงการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ณ ห้องเชียงใหม่แกรนด์วิว 2-3 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 …(อ่านต่อคลิ๊ก)

G:\รูปภาพสำนักฯ\2559\ปีงบประมาณ 2559\งานปฏิรูป\ลงพื้นที่ บ้าน วัด โรงเรียน\วัดอินทราราม อ.ฮอด 15 มิ.ย. 59\DSC_0382.JPG

โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านพิธีกรรมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (บ้าน วัด โรงเรียน) ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ อำเภอฮอด

19/10/2016 admin 0

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาคีเครือข่ายเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และสมาคมสหธรรมเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านพิธีกรรมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (บ้าน วัด โรงเรียน) ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ณ …(อ่านต่อคลิ๊ก)

G:\รูปภาพสำนักฯ\2559\ปีงบประมาณ 2559\งานปฏิรูป\ลงพื้นที่ บ้าน วัด โรงเรียน\05 อบรมบุคลากรทางพระพุทธศาสนา กลุ่มที่ 5 ณ อ.พร้าว (รองไพรัช)8-6-2559\IMG_2446.JPG

โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านพิธีกรรมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (บ้าน วัด โรงเรียน) ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ อำเภอพร้าว

19/10/2016 admin 0

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาคีเครือข่ายเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และสมาคมสหธรรมเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านพิธีกรรมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (บ้าน วัด โรงเรียน) ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ณ …(อ่านต่อคลิ๊ก)

https://scontent.fbkk7-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13343028_1749951485218763_5523369429182090806_n.jpg?oh=a09920a1171b940902fafe36ed422b78&oe=57C74E4F

โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย – จีน ตามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัยเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 9

19/10/2016 admin 0

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีรับนักศึกษา โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย – จีน ตามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัยเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 9 …(อ่านต่อคลิ๊ก)

https://scontent.fbkk6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13315608_1747568812123697_3955721383260321732_n.jpg?oh=6ca8c3b7992e769a1e93c9b2b3da4790&oe=57E26F84

โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านพิธีกรรมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (บ้าน วัด โรงเรียน) ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง

19/10/2016 admin 0

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาคีเครือข่ายเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และสมาคมสหธรรมเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านพิธีกรรมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (บ้าน วัด โรงเรียน) ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ณ …(อ่านต่อคลิ๊ก)

https://scontent-kul1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13307270_1746493702231208_2034844085469805822_n.jpg?oh=a7c4ebd1ecb21fff2fe61e796107b986&oe=57E13346

ประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนตามโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย – จีน

19/10/2016 admin 0

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนตามโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย – จีน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27 พฤษภาคม …(อ่านต่อคลิ๊ก)

G:\รูปภาพสำนักฯ\2559\ปีงบประมาณ 2559\งานปฏิรูป\ลงพื้นที่ บ้าน วัด โรงเรียน\25 พ.ค. 59 อ.แม่วาง\DSC_0296.JPG

โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรทางพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านพิธีกรรมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (บ้าน วัด โรงเรียน) ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ อำเภอแม่วาง

19/10/2016 admin 0

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และสมาคมสหธรรมเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรทางพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านพิธีกรรมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (บ้าน วัด โรงเรียน) ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4 …(อ่านต่อคลิ๊ก)

1 5 6 7 8 9 12