67953129_2344838842395437_5910541037054459904_o

โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

17/08/2019 admin 0

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้จัดพิธีเปิดโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดกิจกรรมเวทีสานเสวนา “พัฒนาความเข้มแข็งของกลไกการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่” โดยได้รับเกียรติจาก …(อ่านต่อคลิ๊ก)