ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัฒกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

_____วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานที่นำไปสู่เส้นทางอาชีพบนฐาน วทน.(STI Career Academy) (สวทน. – อบจ.เชียงใหม่) ครั้งที่ 3/2561 ______ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีหน่วยงานเข้าร่วมคือ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.) , โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดอบจ.เชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการขยายเวลาดำเนินการ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานที่นำไปสู่เส้นทางอาชีพบนฐาน วทน. (STI Career Academy) ระหว่าง สวทน. กับ อบจ.เชียงใหม่” (เดิมสิ้นสุดวันที่ 23 สิงหาคม 2562)