นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสันป่าตอง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ:กองทุน10 บาท ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ:กองทุน10 บาท ครั้งที่ 2 ซึ่งจะได้เปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2562