นายไพรัช ใหม่ชมภู รองประธานกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ (กองทุน 10 บาท) ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสันกำเแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 นายไพรัช ใหม่ชมภู รองประธานกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ (กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 3 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสันกำเแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่