การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงาน”ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่2″

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงาน”ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่2″ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 – 31 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกีรติ 7รอบพระชนมพรรษา