การอบรมผู้ปกครองนักเรียน ในหัวข้อ “เส้นทางสู่อนาคตส่งเสริมให้ลูกเรียนอย่างไรและมีทักษะอะไร จึงจะไปรุ่ง” โดยดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ และคณะทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย

วันที่ 7 มกราคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนดาราวิทยาลัย นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติ์เป็นประธานการอบรมผู้ปกครองนักเรียน ในหัวข้อ “เส้นทางสู่อนาคตส่งเสริมให้ลูกเรียนอย่างไรและมีทักษะอะไร จึงจะไปรุ่ง” โดยดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ และคณะทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้บรรยาย ซึ่งปัจจุบันปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาคือ ผู้ปกครองนักเรียนสถาบันครอบครัว ถ้าผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในการเลี้ยงดูบุตรในช่วงของแต่ละวัย ก็จะทำให้คุณภาพทางการศึกษาคุณภาพชีวิตของบุตรหลานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น