การอบรมผู้ปกครองนักเรียน ในหัวข้อ “เส้นทางสู่อนาคตส่งเสริมให้ลูกเรียนอย่างไรและมีทักษะอะไรจึงจะไปรุ่ง” โดยดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ และคณะทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ ณ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย

วันที่ 15 มกราคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย อำเภอหางดง นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการอบรมผู้ปกครองนักเรียน ในหัวข้อ “เส้นทางสู่อนาคตส่งเสริมให้ลูกเรียนอย่างไรและมีทักษะอะไรจึงจะไปรุ่ง” โดยดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ และคณะทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้บรรยาย ซึ่งปัจจุบันปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษา คือ ผู้ปกครองนักเรียน สถาบันครอบครัว ถ้าผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในการเลี้ยงดูบุตรในช่วงของแต่ละวัย ก็จะทำให้คุณภาพทางการศึกษาคุณภาพชีวิตของบุตรหลานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น