องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 “การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่สู่คุณภาพที่หลากหลาย” ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 “การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่สู่คุณภาพที่หลากหลาย” ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 11.00 น. นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย ร่วมประชุมและลงพื้นที่การจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 “การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่สู่คุณภาพที่หลากหลาย” เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและวางแผนงานในการจัดงาน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 16 ห้อง ได้แก่ 1. ราชพฤกษ์ Super Parent, 2. ลีลาวดี 1 Super Leader, 3. ลีลาวดี 2 Super Teacher, 4. A2 สุขภาวะสู่สหกรณ์สุขภาพแห่งชาติ, 5. A3 เถ้าแก่น้อย, 6. A4 การจัดการศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม, 7. A5 การศึกษาเชิงพื้นที่สู่คุณภาพที่หลากหลาย, 8. B1 เลี้ยงลูกให้เก่งและดีเริ่มต้นที่ปฐมวัย, 9. B2 Entrance ยุคไทยแลนด์ 4.0, 10. B3 เลี้ยงลูกพลังบวก, 11. B4 การค้นพบตัวเอง / Easy English, 12. B5 PISA 2015 ตอกย้ำวิกฤตการศึกษาไทย, 13. B7 เชียงใหม่ 4.0 เกษตร 4.0 เตรียมพลเมืองเชียงใหม่อย่างไร, 14. B8 การผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ, 15. B9 วิถีบ้านเรียนการศึกษาเลือกได้, 16. B10 ปฐมวัยคุณภาพที่สร้างได้ พร้อมทั้งยังมีการเปิดตัวหลักสูตรรักษ์เชียงใหม่ 2560 และยังมีการแสดงผลงานนวัตกรรมการศึกษานิทรรศการมีชีวิต และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนาวิชาการทั้ง 16 ห้อง ได้ที่สำนักงานเลขานุการภาคีเชียงใหม่ เพื่อการปฏิรูปการศึกษา สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 053-9983 33 ต่อ 503-505, 508-509, 515, 517 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป