งานแถลงข่าวการจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30-31 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 ณ ห้องบ้านพันตน ชั้น 6 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว นายไพรัช ใหม่ชมภู
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เขต 2 , นายทวนทอง
ศรีสวัสดิ์ ผอ.สพป.เขต 1และศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่, ศ.ดร.อรรณพ พงษ์วาท ผู้ทรงคุณวุฒิในภาคีเชียงใหม่ปฏิรูปการศึกษา ได้ให้เกียรติเข้าร่วมแถลงข่าวการจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30-31 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยมีคณะปฏิรูปการศึกษาเขียงใหม่(ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา) และทูตสื่อสารการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่จากโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยเข้าร่วมงานในครั้งนี้