งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 “การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่สู่คุณภาพที่หลากหลาย” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่

พลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 “การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่สู่คุณภาพที่หลากหลาย” ในวันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ โดยมีนายประจวบ กันธิยะ กล่าวให้การต้อนรับ และนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกอบจ.เชียงใหม่ กล่าวรายงานภายในงานมีกิจกรรม ต่างๆมากมาย เช่น เปิดตัวหลักสูตรรักษ์เชียงใหม่ปีการศึกษา2560 ภาพถ่ายแหล่งเรียนรู้ ทั้ง 25 อำเภอ , ลานแสดงความสามารถนักเรียน-นักศึกษา 360 องศา ,ห้องสัมมนาวิชาการกว่า 16 ห้อง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน- นักศึกษา