นายไพรัช ใหม่ชมภู รองประธานกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ (กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านไร่พัฒนา ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายไพรัช ใหม่ชมภู รองประธานกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ (กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านไร่พัฒนา ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ในงานโครงการอบรมสัมนาเครือข่ายครู และผู้ปกครองนักเรียน ด้านการเกษตรสู่การพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนในระดับมัธยมจังหวัดเชียงใหม่