องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนในสังกัดทำพิธีรับมอบนักศึกษาจากประเทศจีน

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนในสังกัดทำพิธีรับมอบนักศึกษาจากประเทศจีน ตามโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน ซึ่งเป็นหนึ่งโครงการในแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่