46491779_278577276193389_2689185960121335808_o

ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ประชุมปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

22/11/2018 admin 0

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ประชุมปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ประกาศให้เชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่อง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

46482386_2179731148906208_7251430806118203392_n
46488395_2179294802283176_7752061282290761728_n

นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและกล่าวรายงานความก้าวหน้ากองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ(กองทุน 10 บาท) แก่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

19/11/2018 admin 0

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและกล่าวรายงานความก้าวหน้ากองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ(กองทุน …(อ่านต่อคลิ๊ก)

46310484_275719776479139_905659597425999872_o

คณะทำงานด้านการจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ประชุมปรึกษาหารือรูปแบบการจัดงาน และร่างกำหนดการงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 4

14/11/2018 admin 0

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 คณะทำงานด้านการจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ประชุมปรึกษาหารือรูปแบบการจัดงาน และร่างกำหนดการงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 4 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่” ณ สำนักงานบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา

45906068_274981003219683_7630387564624478208_o

นายไพรัช ใหม่ชมภู รองประธานกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ (กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านไร่พัฒนา ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

14/11/2018 admin 0

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายไพรัช ใหม่ชมภู รองประธานกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ (กองทุน 10 บาท) …(อ่านต่อคลิ๊ก)

45658812_273958736655243_1270975698713968640_o

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนในสังกัดทำพิธีรับมอบนักศึกษาจากประเทศจีน

09/11/2018 admin 0

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนในสังกัดทำพิธีรับมอบนักศึกษาจากประเทศจีน ตามโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน ซึ่งเป็นหนึ่งโครงการในแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น …(อ่านต่อคลิ๊ก)

45422866_272981963419587_6898385142927065088_o

คณะกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา เข้าพบนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่

06/11/2018 admin 0

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา เข้าพบนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ โดยภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา และการดำเนินงานกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ (กองทุน …(อ่านต่อคลิ๊ก)