นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (เลขานุการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้เข้าร่วมในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการศึกษาเชียงใหม่เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (เลขานุการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้เข้าร่วมในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการศึกษาเชียงใหม่เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ โดยได้เข้าร่วมบรรยายและประชาสัมพันธ์การขอรับบริจาคกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ(กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ซึ่งจะเปิดรับบริจาคในช่วง 1 – 31 มกราคม 2562