นายไพรัช ใหม่ชมภู รองประธานกรรมการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ออกพื้นที่รณรงค์และประชาสัมพันธ์การรับบริจาคเงินเข้ากองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (กองทุน 10 บาท) ในงานประชุมผู้ปกครองโรงเรียนแม่วินสามัคคี ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 นายไพรัช ใหม่ชมภู รองประธานกรรมการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ออกพื้นที่รณรงค์และประชาสัมพันธ์การรับบริจาคเงินเข้ากองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (กองทุน 10 บาท) ในงานประชุมผู้ปกครองโรงเรียนแม่วินสามัคคี ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่