นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่(เลขานุการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา) ได้ร่วมบันทึกเทปในรายการความสุขประเทศไทย

_____วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่
_____นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่(เลขานุการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา) ได้ร่วมบันทึกเทปในรายการความสุขประเทศไทย ในการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบ กองทุน 10 บาท กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษา และการประกอบอาชีพ โดยจะขอรับบริจาคคนละ 10 บาท หรือตามจิตศรัทธา ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2562 ซึ่งจะออกอากาศในวันที่ 11 มกราคม 2562 ทางดิจิทัลทีวีช่อง 11 เวลา 10.30-11.00 น. , ทางจานดาวเทียม PSI ช่อง 267 เวลา 13.30-14.00 น. ตอน กองทุน 10 บาท ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่