45658812_273958736655243_1270975698713968640_o

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนในสังกัดทำพิธีรับมอบนักศึกษาจากประเทศจีน

09/11/2018 admin 0

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนในสังกัดทำพิธีรับมอบนักศึกษาจากประเทศจีน ตามโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน ซึ่งเป็นหนึ่งโครงการในแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น …(อ่านต่อคลิ๊ก)

45422866_272981963419587_6898385142927065088_o

คณะกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา เข้าพบนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่

06/11/2018 admin 0

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา เข้าพบนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ โดยภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา และการดำเนินงานกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ (กองทุน …(อ่านต่อคลิ๊ก)

45226695_271035383614245_2443171633565794304_o

นายไพรัช ใหม่ชมภู รองประธานกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ (กองทุน 10 บาท) ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสันกำเแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

31/10/2018 admin 0

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 นายไพรัช ใหม่ชมภู รองประธานกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ (กองทุน 10 บาท) …(อ่านต่อคลิ๊ก)

44954284_270381077013009_4810282776458690560_o

นายไพรัช ใหม่ชมภู รองประธานกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ (กองทุน 10 บาท)

29/10/2018 admin 0

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 นายไพรัช ใหม่ชมภู รองประธานกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ (กองทุน 10 บาท) …(อ่านต่อคลิ๊ก)

43629432_269370197114097_7835009234059132928_o

นายไพรัช ใหม่ชมภู รองประธานกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ (กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

27/10/2018 admin 0

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายไพรัช ใหม่ชมภู รองประธานกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ (กองทุน 10 บาท) …(อ่านต่อคลิ๊ก)

44101630_266203750764075_5768699875248046080_o

ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัฒกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

16/10/2018 admin 0

_____วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายไพรัช …(อ่านต่อคลิ๊ก)

43766847_2179466342267273_3471135441267195904_o
16427671_1434561336555012_5888440935901338642_n

งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 “การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่สู่คุณภาพที่หลากหลาย” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่

01/02/2017 admin 0

พลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 “การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่สู่คุณภาพที่หลากหลาย” ในวันจันทร์ ที่ 30 …(อ่านต่อคลิ๊ก)

16406945_1433816266629519_8248084382452252840_n

การเตรียมพร้อมสำหรับงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

29/01/2017 admin 0

เตรียมพร้อมสำหรับงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 “การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่สู่คุณภาพที่หลากหลาย” ชึ่งจะจัดในวันที่ 30 – 31 มกราคม 2560 …(อ่านต่อคลิ๊ก)

1 2 3 4 5 6 12