16142764_1427005807310565_7514479183286951960_n

งานแถลงข่าวการจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30-31 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

24/01/2017 admin 0

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 ณ ห้องบ้านพันตน ชั้น 6 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ …(อ่านต่อคลิ๊ก)

16107451_1849369791943598_8432189392666125526_o
16105681_1420166467994499_1188637917691998865_n

ทูตสื่อสารการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ร่วมกันประชาสัมพันธ์การจัดงานปฎิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30-31 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ

17/01/2017 admin 0

วันที่ 16 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ทูตสื่อสารการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ จำนวน 70 คน (นักเรียนจากโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย จำนวน …(อ่านต่อคลิ๊ก)

16107468_1419274221417057_5606987565889488165_o

การอบรมผู้ปกครองนักเรียน ในหัวข้อ “เส้นทางสู่อนาคตส่งเสริมให้ลูกเรียนอย่างไรและมีทักษะอะไรจึงจะไปรุ่ง” โดยดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ และคณะทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ ณ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย

16/01/2017 admin 0

วันที่ 15 มกราคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย อำเภอหางดง นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการอบรมผู้ปกครองนักเรียน ในหัวข้อ …(อ่านต่อคลิ๊ก)

15875350_1414029231941556_5499049178811309137_o

การประชุมผู้บริหารต้นสังกัดสถานศึกษาทุกสังกัด เพื่อคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีความเป็นเลิศ ประเภทละ 300 คน เพื่อเข้าสัมมนาทางวิชาการกับผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ

10/01/2017 admin 0

วันที่ 9 มกราคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารต้นสังกัดสถานศึกษาทุกสังกัด …(อ่านต่อคลิ๊ก)

15894530_1411305302213949_4179890553390562424_n

การอบรมผู้ปกครองนักเรียน ในหัวข้อ “เส้นทางสู่อนาคตส่งเสริมให้ลูกเรียนอย่างไรและมีทักษะอะไร จึงจะไปรุ่ง” โดยดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ และคณะทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย

09/01/2017 admin 0

วันที่ 7 มกราคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนดาราวิทยาลัย นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติ์เป็นประธานการอบรมผู้ปกครองนักเรียน ในหัวข้อ “เส้นทางสู่อนาคตส่งเสริมให้ลูกเรียนอย่างไรและมีทักษะอะไร …(อ่านต่อคลิ๊ก)

15697184_1403055569705589_4427641206749125543_n

การอบรมสัมมนาผู้ปกครองห้วข้อ”เส้นทางสู่อนาคตส่งเสริมให้ลูกเรียนอย่างไรและมีทักษะอะไรจึงจะไปรุ่ง” โดยดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์และคณะทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ ณ โรงเรียนบ้านศาลา

30/12/2016 admin 0

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านศาลา นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติ์เป็นประธานในการอบรมสัมมนาผู้ปกครองห้วข้อ”เส้นทางสู่อนาคตส่งเสริมให้ลูกเรียนอย่างไรและมีทักษะอะไรจึงจะไปรุ่ง” โดยดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์และคณะทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ …(อ่านต่อคลิ๊ก)

15698044_1394006420610504_3977456543465010936_n

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงาน”ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่2″

26/12/2016 admin 0

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงาน”ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่2″ …(อ่านต่อคลิ๊ก)

15591186_1835625773318000_7008736102169947790_o

งานมหกรรมการศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 “การศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง : หลากหลาย พริก เพื่อพลิกการเรียนรู้”

19/12/2016 admin 0

เครือข่ายการศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง ร่วมกับภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมการศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 “การศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง : หลากหลาย พริก …(อ่านต่อคลิ๊ก)

15284197_1360465450631268_5798380581338995984_n

การประชุมสัมมนาภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 2/2559

29/11/2016 admin 0

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุมสัมมนาภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 2/2559 โดยได้รับเกียรติจากนายกฤษณ์ ธนาวนิช รองผู้ว่าราชการจะงหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม …(อ่านต่อคลิ๊ก)

1 3 4 5 6 7 12